fbpx

Węza pszczela i przygotowanie wosku do przerobu na węzę

 

WĘZA PSZCZELA to odpowiedniej wielkości plaster wosku, na którym wytłoczone są komórki w kształcie sześciokątów (komórki pszczele). Gotowe plastry wtapiane są przez pszczelarzy w ramki znajdujące się w ulach. Węza jest ułatwieniem dla pszczół jak i pszczelarzy, a dzięki niej pszczoły mogą bezpośrednio skupić się na produkcji miodu nie tracąc energii na tworzenie plastrów wosku, a jedynie wytwarzają świeży i czysty wosk do zaklejania komórek z miodem.

Czytaj więcej …

Wosk pszczeli i jego zastosowanie

Wosk Pszczeli

 

Wosk pszczeli to wydzielina gruczołów woskowych znajdujących się na spodniej części odwłoka 14-dniowych pszczół. Z niego pszczoły budują plastry, które mają sześciokątny kształt i głębokość do 1 cm. Pszczelarz pozyskuje wosk z wybrakowanych starych plastrów i zasklepów czy też z nieprawidłowo budowanych plastrów wycinanych podczas przeglądu rodzin.. Pszczoły zaś wykorzystują plastry do wychowywania czerwiu bądź do gromadzenia zapasów miodu i pierzgi. Ogólnie w rodzinach pszczelich nie powinno się zostawiać plastrów starszych niż 3-letnie, a wybrakowane plastry, które nie będą użyte należy jak najszybciej przetopić, by nie rozwinęła się w nich motylica.

Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Utworzenie na terenie „LGD – U Źródeł” firmy handlowo-produkcyjnej zajmującej się produkcją świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej” mająca na celu aktywizację zawodową i stworzenie źródła dochodu poprzez uruchomienie działalności gospodarczej – produkcja i sprzedaż świec i węzy pszczelej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.