fbpx

Węza pszczela

Przerób wosku na węzę pszczelą. Jeśli posiadasz swój własny wosk, możesz przekazać go do mnie w celu przerobienia go na węzę. Węzę wykonujemy metodą walcowania na zimno, o rozmiarze komórki 5,1.  Oczywiście dziękuję bardzo za zaufanie. Oddając swój wosk macie moją gwarancję, że w procesie produkcyjnym węzy nie dodajemy żadnych substancji chemicznych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Utworzenie na terenie „LGD – U Źródeł” firmy handlowo-produkcyjnej zajmującej się produkcją świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej” mająca na celu aktywizację zawodową i stworzenie źródła dochodu poprzez uruchomienie działalności gospodarczej – produkcja i sprzedaż świec i węzy pszczelej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.