fbpx

Nowe wpisy

Archiwum wpisów

Zasady palenia świec z wosku pszczelego

 

Przed pierwszym zapaleniem zawsze należy czytać instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania umieszczoną przy świecy. Niewłaściwe użytkowanie świec może stanowić poważne zagrożenie dla Nas samych i Naszego otoczenia.

Ważne*

By zapobiec tunelowaniu świecy, pierwsze palenie powinno trwać do roztopienia się całej powierzchni świecy! Zaleca się gaszenie świecy wygaszaczem, bądź przez mokre palce, unikniemy wtedy dymu ze spalania knota.

Świece woskowe powinno palić się od piętnastu do sześćdziesięciu minut dziennie, by w jak największym stopniu wykorzystać dobroczynne właściwości wosku pszczelego.

 

Każda ze świec opatrzona jest etykietą, w której to umieszczone są piktogramy dotyczące bezpiecznego korzystania ze świec.

Etykiety do świec KRAINA WOSKU
Etykieta do świec KRAINA WOSKU Elżbieta Jakóbczyk

 

 

Poniżej dokładne wyjaśnienie poszczególnych piktogramów.

Ogólny symbol ostrzeżenia
Ogólny symbol ostrzeżenia

Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru.
Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru.

Nie umieszczaj świec w przeciągach.
Nie umieszczaj świec w przeciągach.

Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła.
Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła.

Zawsze stawiaj świece pionowo.
Zawsze stawiaj świece pionowo.

Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.
Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.

Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia.
Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia.

Zawsze używaj świecznika.
Zawsze używaj świecznika.

Oczyszczaj warstwę stopionego wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się one zapalić.
Oczyszczaj warstwę stopionego wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się one zapalić.

Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.
Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Nie stawiaj zapalonej świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu.
Nie stawiaj zapalonej świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu.

Nie poruszaj zapalonej świecy.
Nie poruszaj zapalonej świecy.

Nigdy nie używaj płynów do gaszenia płomienia.
Nigdy nie używaj płynów do gaszenia płomienia.

Podgrzewaczy używaj tylko w pojemnikach i podgrzewaczach z odpowiednią wentylacją.
Podgrzewaczy używaj tylko w pojemnikach i podgrzewaczach z odpowiednią wentylacją.

 

Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ świece tego rodzaju topią się w trakcie palenia.
Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ świece tego rodzaju topią się w trakcie palenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Utworzenie na terenie „LGD – U Źródeł” firmy handlowo-produkcyjnej zajmującej się produkcją świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej” mająca na celu aktywizację zawodową i stworzenie źródła dochodu poprzez uruchomienie działalności gospodarczej – produkcja i sprzedaż świec i węzy pszczelej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.