fbpx

Zasady palenia świec z wosku pszczelego

 

Przed pierwszym zapaleniem zawsze należy czytać instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania umieszczoną przy świecy. Niewłaściwe użytkowanie świec może stanowić poważne zagrożenie dla Nas samych i Naszego otoczenia.

Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Utworzenie na terenie „LGD – U Źródeł” firmy handlowo-produkcyjnej zajmującej się produkcją świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej” mająca na celu aktywizację zawodową i stworzenie źródła dochodu poprzez uruchomienie działalności gospodarczej – produkcja i sprzedaż świec i węzy pszczelej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.