fbpx

Zwroty

 •  Przysługuje Państwu 14 dniowy termin zwrotu towaru, licząc od daty odebrania przesyłki
 •  W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia, należy odesłać zwracane produkty wraz z uzupełnionym i włożonym do paczki formularzem „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość na adres:
  KRAINA WOSKU
  Elżbieta Jakóbczyk
  Paszkowice 18, 26-330 Żarnów
 • Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony oraz
  nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony
 • Posiada dowód zakupu – paragon

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Utworzenie na terenie „LGD – U Źródeł” firmy handlowo-produkcyjnej zajmującej się produkcją świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej” mająca na celu aktywizację zawodową i stworzenie źródła dochodu poprzez uruchomienie działalności gospodarczej – produkcja i sprzedaż świec i węzy pszczelej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.